Kultur der Piasten fur kinder



I edycja konkursu - 2015 rok

I edycja ogólnopolskiego konkursu dla dzieci „Tu powstała Polska” odbyła się w roku 2015. Konkurs został objęty patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu i był adresowany do dzieci z klas IV - VI szkół podstawowych w całej Polsce. Głównymi organizatorami konkursu byli: Powiat Gnieźnieński oraz Miasto Gniezno i Językowa Szkoła Podstawowa PRYMUS w Gnieźnie. Zadaniem było nagranie krótkiego filmu (do 4 min) w języku angielskim, który miał być związany z Gnieznem, Powiatem Gnieźnieńskim, a w szczególności z jego bogatą przeszłością związaną z początkami Państwa Polskiego.

Cztery zwycięskie drużyny, które otrzymały największą ilość głosów w głosowaniu internetowym, zostały zaproszone do Gniezna, na koszt organizatorów na Wielki Finał, który odbył się 14 - 15 maja 2015 roku.

Przedstawiamy krótką relację z finału konkursu „Tu powstała Polska”.


Dla przypomnienia: pierwsze miejsce w konkursie zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Czarneckiego ze Słubic, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Gnieźnie, trzecie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku, czwarte Szkoła Podstawowa im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie.

Ankieta

I miejsce w głosowaniu zajęła:


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Czarneckiego
ul. Kilińskiego 8, 69-100 Słubice


III miejsce w głosowaniu zajęła:


Kluczbork
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Jana Dzierżona w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork


IV miejsce w głosowaniu zajęła:


Czeszewo
Szkoła Podstawowa im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie
Czeszewo, ul. Szkolna 27, 62 – 322 Czeszewo


II miejsce w głosowaniu zajęła:


Gniezno
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera,
ul. Chrobrego 12, 62 – 200 Gniezno


Sie haben keine Berechtigung, um eine Bewertung abzugeben! Melden Sie sich an oder erstellen Sie sich einen Account.

jVoteSystem developed and designed by www.joomess.de.



Gratulujemy wszystkim laureatom!

Do pobrania: Regulamin


Konkurs objęty honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty



Organizatorzy:



Kontakt PolishPLEnglish (UK) GermanDE-CH-AT
Besuchen Sie die Website:: 116030